IAPOP a Centrum procesovej práce vo Švajčiarsku organizujú Medzinárodnú Konferenciu o Procesorientovanej psychológii, ktorá sa bude konať 26 –29 Apríla v Zurichu, Švajčiarsko.

Bližšie detaily zverejníme neskôr.

Dúfame, že sa môžete zúčastniť.

iapop.com