IAPOP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Praktyków Psychologii Zorientowanej na Proces) oraz Światowy Instytut Procesu prezentuje Międzynarodową Konferencję na temat ochrony środowiska, spraw społecznych i politycznych zaplanowaną na 13-19 kwietnia 2011 w Denver, Colorado, USA.

Worldwork stosuje narzędzia świadomości Głębokiej Demokracji do rozwiązywania konfliktów w małych i większych grupach, do budowania zespołów, do interweniowania podczas kryzysów społeczności oraz do wspomagania dialogu praw człowieka. Worldwork 2011 odbędzie się po raz 20.

Głęboka Demokracja to nasze poczucie, że świat jest tutaj, żeby nam pomóc stać się jednością oraz, że my jesteśmy tutaj, żeby pomóc światu stać się jednością. – A. Mindell