IAPOP a Global Process Institute organizuje 13-19 Apríla v Denveri, Colorado, USA, Medzinárodnú konferenciu zameranú na enviromentálne, sociálne a politické témy.

Worldwork využíva nástroje uvedomenia Hlbokej Demokracie v práci s malými aj veľkými skupinovými konfliktami, pri teambuildingu, krízovej intervencii v komunitách a facilitovaní fór dialógu o ľudských právach. V r. 2011 bude v Denveri 20 výročie Worldworku.

Hlboká Demokracia je náš pocit, že svet je tu na to, aby nám pomohol stať sa celostnými a že my sme tu na to, aby sme pomohli svetu stať sa úplným. A. Mindell.

 • 1991 – Waldport, Oregon
 • 1992 – Stoos, Switzerland
 • 1993 – Waldport, Oregon
 • 1994 – Stupava, Slovakia
 • 1996 – Seaside, Oregon
 • 1997 – Mumbai, India
 • 1999 – Washington, DC
 • 2002 – Eretria, Greece
 • 2004 – Newport, Oregon
 • 2006 – Sydney, Australia
 • 2008 – London, UK